Motiverende Gespreksvoering


De training Motiverende Gespreksvoering bestaat uit 1 of 1,5 dag met 1 terugkomdag. In deze training wordt gekeken naar de theorie van Motiverende Gespreksvoering en er wordt veel ingegaan op praktijkgerichte situaties. Zowel met de gehele groep als in tweetallen worden er gesprekken geoefend en opdrachten uitgevoerd. Na ongeveer 2 maanden vindt er een terugkomdag plaats waar gesproken wordt over de opdrachten die iedereen mee heeft gekregen.

Motiverende Gespreksvoering is een gespreksstijl welke gericht is op veranderen vanuit de innerlijke motivatie en niet door middel van opgelegde regels.
Deze gespreksstijl heeft zijn oorsprong in de verslavingszorg en heeft inmiddels ook zijn sporen verdiend in de diabeteszorg, stoppen met roken poli’s en de nefrologie. Vooral situaties waarin mensen ambivalent zijn en keuzes moeten maken welke een belangrijke impact hebben op hun leefwijze zijn geschikt om Motiverende Gespreksvoering in te zetten.

Maximale groepsgrootte is 12 personen.

De training is geaccrediteerd voor 10 punten bij de V&VN.

 

Vragen over deze training? Stel uw vraag via het contactformulier. Het is ook mogelijk een afspraak te maken.