Diensten


ecOnder diensten staan verschillende zaken waar u EuserConsultancy voor kunt vragen. Trainingen zijn gericht op kennis, groepsprocessen, communicatie en persoonlijke groei.

Projectmanagement is breed in te zetten. U kunt hierbij denken aan het vervullen van de rol als adviseur van de directie tot de tijdelijke invulling van een rayon door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of benodigde extra druk in de markt. Onder projectmanagement valt ook het maken van een website met daarbij alle online en offline op elkaar afgestemde marketingmaterialen.
Coaching is in te zetten op een groep mensen (intervisie over bepaalde onderwerpen) of individueel voor bepaalde teams of managers. Hoe benader ik mijn medewerkers, hoe sta ikzelf ten opzichte van mijn functie? Als coach luister ik naar jou en stel je vragen om bepaalde denkprocessen op gang te brengen. Veel mensen ervaren het ook als prettig om een coach te hebben die buiten de organisatie staat maar die zich wel kan identificeren met je werkzaamheden.
Euser Congres Planning is een nieuwe tak in oprichting. Binnen deze tak willen wij voor kleine groepen alle organisatie rondom een (internationaal) congres organiseren. Denk hierbij aan de vlucht, het hotel, de lunches en diners. Uiteraard staan de wensen van de klant hierbij voorop.